Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Autorskie prawa majątkowe to przysługujące twórcy uprawnienia o charakterze ekonomicznym, czyli zgodnie z brzmieniem ustawy, wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Niedopuszczalne jest zatem korzystanie z cudzego utworu w jakikolwiek sposób (z wyłączeniem dozwolonego użytku osobistego) bez zgody twórcy lub właściciela […]