Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Istnienie obszarów specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnej ochrony ptaków, czyli tak zwanych obszarów Natura 2000 budzi wiele kontrowersji. Obowiązek ich ustanawiania został Polsce narzucony dyrektywami w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W wyniku ich implementacji obszary Natura 2000 zostały dopisane do polskiego systemu prawnego jako […]