Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Celem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych jest możliwość pokrycia przez ubezpieczyciela, a nie przez samego sprawcę, strat materialnych, najczęściej w postaci uszkodzonego pojazdu, powstałych w majątku poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Nierzadko w kolizji samochodowej poza uszkodzonym pojazdem, również osoby nim podróżujące doznają obrażeń ciała, dlatego warto pamiętać, że zakład ubezpieczeń w którym […]