Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Przez bankowy tytuł egzekucyjny rozumieć należy dokument w którym stwierdzona zostaje wierzytelność banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności bankowej, np. zawarła umowę kredytu. Innymi słowy, jeżeli nie wywiązujemy się z umowy zawartej z bankiem to bank może wystawić przeciwko nam właśnie bankowy tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, stanowi podstawę […]