Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • W Internecie znaleźć można dziesiątki gotowych wzorów umów na wykonanie różnego rodzaju utworów, z czego wiele osób chętnie korzysta, podkreślając zbyteczność konsultowania ich treści z kancelarią prawną. Tymczasem niechęć do kontaktów z prawnikami często okazuje się być źródłem problemów w realizacji umów zawartych na takich wzorach. Wynika to z faktu tworzenia ich przez ludzi nie […]

  • Przeciwnicy planowania ochrony przyrody często argumentują w trakcie procedury udziału społeczeństwa w powstawaniu dokumentu, iż skutkiem wprowadzenia planów ochrony jest zawsze ograniczenie przysługującego właścicielom prawa własności. Warto podkreślić, iż najczęstszym sposobem korzystania z tego prawa jest zabudowa nieruchomości. Dlatego właśnie każdy zapis planu ochrony, sugerujący ograniczenie zabudowy na terenach cennych przyrodniczo, wzbudza olbrzymie kontrowersje – […]