Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Generalną zasadą prawa autorskiego jest ich pierwotne nabycie przez twórcę, czyli osobę, która stworzyła utwór. Nabycie to nie jest obciążone koniecznością spełnienia jakichkolwiek warunków formalnych, na przykład dokonywaniem zgłoszeń, czy opatrywania utworu odpowiednią klauzulą. Przypomnijmy, iż twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za […]

  • Właściciele nieruchomości, występujący do przedsiębiorców przesyłowych o wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz za ustanowienie służebności przesyłu niejednokrotnie spotykają się z oświadczeniem przedsiębiorcy o posiadaniu prawa do gruntu, zajętego przez urządzenia przesyłowe. Odpowiedzi takie bywają jednak bardzo lakoniczne, ograniczając się zwykle do stwierdzenia, iż urządzenia zostały zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami prawa, a nieruchomość […]