Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych do twórcy należą autorskie prawa osobiste i majątkowe. Te ostatnie, reprezentując interesy ekonomiczne twórcy, na przykład prawo do wynagrodzenia, podlegają jednak zbyciu na podstawie umowy, o ile ustawa tego nie uniemożliwia. Pozwala to autorowi spieniężyć efekt swojej działalności twórczej. Pamiętać trzeba, iż zgodnie z zasadą cywilnoprawnej […]

  • Istotą autorskich praw majątkowych pozostaje ochrona dóbr ekonomicznych twórcy, wyrażona między innymi w wyłącznym uprawnieniu do czerpania korzyści z powstałego utworu. Ustawodawca zadecydował, iż twórcy należy się wynagrodzenie z tytułu ustalenia przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Co więcej, ochrona ta została rozciągnięta na okres siedemdziesięciu lat od jego śmierci. Nie powinien dziwic zatem fakt, […]