Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Utworem pracowniczym jest utwór, który został stworzony przez pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z tego stosunku prawnego. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w […]

  • Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z modelingiem określenie „model release” może wydawać się egzotyczne. Tymczasem to, co się za nim kryje, powinno stanowić element przygotowania każdej sesji zdjęciowej, bowiem model release to nic innego jak umowa, czy też jednostronna zgoda na wykorzystanie wizerunku modela. Pamiętać trzeba, iż generalną zasadą prawa autorskiego jest konieczność uzyskania zgody […]