Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Mierząc się z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, pamiętać trzeba, iż dokument ten powinien zawierać informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy i oceny wpływu przedsięwzięcia na szereg środowiskowych czynników zewnętrznych, między innymi takich, jak warunki życia ludzi, zabytki, czy krajobraz. W tym celu twórca raportu zadbać musi o szczegółowy opis inwestycji, stanowiący zazwyczaj rozwinięcie […]

  • Na tak postawione pytanie każdy, kto choć trochę interesuje się prawem autorskim, bez namysłu odpowie, że nie. Wszak ustawa wśród autorskich praw osobistych wymienia prawo do anonimowego udostępnienia stworzonego przez siebie utworu. Okazuje się jednak, iż niekiedy sprawa nie jest aż tak oczywista, o czym przypomniał niedawno w nieprawomocnym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Kaliszu. Sprawa […]