Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warto pamiętać, iż od opisu planowanego przedsięwzięcia zależeć będzie, czy zobowiązani zostaniemy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do stwierdzenia konieczności wykonania raportu najczęściej pozostaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To właśnie na jego ręce składany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach […]