Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Jak jest zima, to musi być zimno. Nie może jednak być ślisko. W okresie zimowym notuje się znaczną ilość urazów i stłuczeń, odniesionych w wyniku upadków na nieodśnieżonych i oblodzonych drogach i chodnikach. Za właściwe utrzymanie chodników i dróg odpowiada ich właściciel lub zarządca. Do jego obowiązków należy odśnieżanie, skuwanie lodu oraz posypywanie piaskiem. Niestety, […]

  • Zerkając w policyjne statystyki kolizji drogowych, co roku dochodzi do 30-40 tysięcy wypadków, w których szkodę ponosi od 40 do 60 tysięcy osób. Za naprawienie wyrządzonej szkody odpowiedzialny jest sprawca wypadku, a dokładniej rzecz ujmując, jego ubezpieczyciel. Powszechnie wiadomo, iż z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji pokrywane są koszty naprawy pojazdu poszkodowanego. Odpowiedzialność ta […]

  • Szereg zmian, wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z jednej strony uregulował dotychczasowo mało przejrzyste zapisy, z drugiej jednak budzi sporo obaw w zakresie ich stosowania. Jednym z przykładów jest usunięcie z ustawy dotychczasowego […]