Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pojazd musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W przypadku kolizji, to właśnie na tej podstawie wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanemu. Czy jednak samochód musi posiadać ważne badanie techniczne, nawet jeśli nie jest używany? Z wyjątkiem samochodów nowych, kupionych w salonie, przegląd techniczny należy przeprowadzać raz w roku. Teoretycznie pojazd, który […]

  •   Jednym z najczęściej pojawiających się problemów, związanych z likwidacją szkody na pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji jest stosowanie przez ubezpieczycieli cen części zamiennych, powodujących spadek wartości wypłacanej kwoty nawet o 75%. Jeśli zatem wypłacona lub zaproponowana kwota wydaje się poszkodowanemu zbyt niska, warto dokładnie przyjrzeć się kosztorysowi. Obecnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i […]

  • Styczeń obfitował w informacje o przekroczeniu norm zapylenia. Szpitale alarmowały o zwiększonej liczbie pacjentów, skarżących się na dolegliwości związane z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Sytuacja ta doprowadziła do coraz śmielszego zadawania przez wiele osób pytań o możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu występowania smogu. Spróbujmy zatem przybliżyć trochę to zagadnienie. Smog to zjawisko, związane ze współwystępowaniem dwóch […]

  • Jak jest zima, to musi być zimno. Nie może jednak być ślisko. W okresie zimowym notuje się znaczną ilość urazów i stłuczeń, odniesionych w wyniku upadków na nieodśnieżonych i oblodzonych drogach i chodnikach. Za właściwe utrzymanie chodników i dróg odpowiada ich właściciel lub zarządca. Do jego obowiązków należy odśnieżanie, skuwanie lodu oraz posypywanie piaskiem. Niestety, […]

  • Zerkając w policyjne statystyki kolizji drogowych, co roku dochodzi do 30-40 tysięcy wypadków, w których szkodę ponosi od 40 do 60 tysięcy osób. Za naprawienie wyrządzonej szkody odpowiedzialny jest sprawca wypadku, a dokładniej rzecz ujmując, jego ubezpieczyciel. Powszechnie wiadomo, iż z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji pokrywane są koszty naprawy pojazdu poszkodowanego. Odpowiedzialność ta […]

  • Szereg zmian, wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z jednej strony uregulował dotychczasowo mało przejrzyste zapisy, z drugiej jednak budzi sporo obaw w zakresie ich stosowania. Jednym z przykładów jest usunięcie z ustawy dotychczasowego […]

  •   Narodowy Bank Polski zaprezentował dwa dni temu wzór nowego banknotu o nominale pięćset złotych. Ci, którzy czekali na portret królowej Bony, mogą czuć się zawiedzeni, gdyż na stronie przedniej umieszczony został Jan III Sobieski. Co ma nowy wzór banknotu do zespołu pałacowego w Wilanowie Królewskim? Jak wskazuje opis strony odwrotnej, całkiem sporo. Zgodnie z […]

  • Określenie dzieła artystycznego utworem oraz przyznanie mu ochrony prawnej wciąż, w powszechnym mniemaniu, zarezerwowane jest dla tylko dla niektórych rodzajów sztuki, jak obrazy, czy rzeźby. Tymczasem utworem może być również dzieło nietrwałe i delikatne, jak bukiet kwiatów. Pamiętajmy, iż utworem jest każdy przejaw działalności twórczej, posiadający indywidualny charakter i ustalony w jakiejkolwiek postaci, umożliwiającej zapoznanie […]

  •   Z roku na rok, nawet o kilka procent, rośnie popularność transportu lotniczego. Według statystyk jest to najszybszy i najbezpieczniejszy środek transportu, a wraz z rozwojem techniki, ceny biletów spadają, nie stanowiąc już dobra luksusowego tak, jak miało to miejsce jeszcze 10 lat temu. Wraz z rozwojem i popularyzacją lotnictwa, wzrasta również natężenie ruchu powietrznego, […]

  • Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warto pamiętać, iż od opisu planowanego przedsięwzięcia zależeć będzie, czy zobowiązani zostaniemy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do stwierdzenia konieczności wykonania raportu najczęściej pozostaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To właśnie na jego ręce składany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach […]