Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Styczeń obfitował w informacje o przekroczeniu norm zapylenia. Szpitale alarmowały o zwiększonej liczbie pacjentów, skarżących się na dolegliwości związane z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Sytuacja ta doprowadziła do coraz śmielszego zadawania przez wiele osób pytań o możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu występowania smogu. Spróbujmy zatem przybliżyć trochę to zagadnienie. Smog to zjawisko, związane ze współwystępowaniem dwóch […]

  • Szereg zmian, wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z jednej strony uregulował dotychczasowo mało przejrzyste zapisy, z drugiej jednak budzi sporo obaw w zakresie ich stosowania. Jednym z przykładów jest usunięcie z ustawy dotychczasowego […]

  • Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warto pamiętać, iż od opisu planowanego przedsięwzięcia zależeć będzie, czy zobowiązani zostaniemy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do stwierdzenia konieczności wykonania raportu najczęściej pozostaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To właśnie na jego ręce składany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach […]

  • Mierząc się z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, pamiętać trzeba, iż dokument ten powinien zawierać informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy i oceny wpływu przedsięwzięcia na szereg środowiskowych czynników zewnętrznych, między innymi takich, jak warunki życia ludzi, zabytki, czy krajobraz. W tym celu twórca raportu zadbać musi o szczegółowy opis inwestycji, stanowiący zazwyczaj rozwinięcie […]

  • Realizacja nowych inwestycji przyprawia wielu przedsiębiorców o ból głowy i niejednokrotnie drenuje konta bankowe. Począwszy od biznesplanów, przez projekty architektoniczne, inwestycyjne i realizacyjne, po konieczność uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń. Dlatego, gdy już na początku tego ostatniego etapu pojawia się pytanie o raport oddziaływania na środowisko, a przeglądarka internetowa wyświetla mnóstwo bełkotliwych informacji, pisanych kompletnie niezrozumiałym […]