Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Fakt objęcia wizerunku osoby fizycznej ochroną prawną nie budzi, co do zasady, powszechnych wątpliwości. To prawda. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednocześnie jednak ustawa przewiduje, iż w braku wyraźnego zastrzeżenia, zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Przepis […]

  • Korzystając z dobrodziejstw internetowych portfolio, w postaci różnego rodzaju serwisów, umożliwiających publikację zdjęć, wielu fotografów pada ofiarą naruszenia autorskich praw majątkowych. Najczęściej dochodzi do tego poprzez kopiowanie i dalsze udostępnianie utworów w kolejnych serwisach internetowych. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich […]

  • Autorskie prawa majątkowe to przysługujące twórcy uprawnienia o charakterze ekonomicznym, czyli zgodnie z brzmieniem ustawy, wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Niedopuszczalne jest zatem korzystanie z cudzego utworu w jakikolwiek sposób (z wyłączeniem dozwolonego użytku osobistego) bez zgody twórcy lub właściciela […]