Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Coraz częściej spotykamy się z pytaniem, czy zadośćuczynienie przysługuje również członkom rodziny poszkodowanego w wypadku. Warto zatem przybliżyć nieco ten temat. Przypomnijmy, iż zgodnie z generalną zasadą, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za […]

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pojazd musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W przypadku kolizji, to właśnie na tej podstawie wypłacane jest odszkodowanie poszkodowanemu. Czy jednak samochód musi posiadać ważne badanie techniczne, nawet jeśli nie jest używany? Z wyjątkiem samochodów nowych, kupionych w salonie, przegląd techniczny należy przeprowadzać raz w roku. Teoretycznie pojazd, który […]

  • Kultowy tekst Stanisława Barei kojarzy się nam nierozerwalnie z bezsilnością petenta wobec opieszałości urzędniczej. Co więcej, nawet dziś, po blisko czterdziestu latach od premiery filmu „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”, zachowuje on niestety często swoją aktualność. Bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej są tak częste, że nawet prawnicy zdają się już […]

  • Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z modelingiem określenie „model release” może wydawać się egzotyczne. Tymczasem to, co się za nim kryje, powinno stanowić element przygotowania każdej sesji zdjęciowej, bowiem model release to nic innego jak umowa, czy też jednostronna zgoda na wykorzystanie wizerunku modela. Pamiętać trzeba, iż generalną zasadą prawa autorskiego jest konieczność uzyskania zgody […]

  • Właściciele nieruchomości, występujący do przedsiębiorców przesyłowych o wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz za ustanowienie służebności przesyłu niejednokrotnie spotykają się z oświadczeniem przedsiębiorcy o posiadaniu prawa do gruntu, zajętego przez urządzenia przesyłowe. Odpowiedzi takie bywają jednak bardzo lakoniczne, ograniczając się zwykle do stwierdzenia, iż urządzenia zostały zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami prawa, a nieruchomość […]

  • W Internecie znaleźć można dziesiątki gotowych wzorów umów na wykonanie różnego rodzaju utworów, z czego wiele osób chętnie korzysta, podkreślając zbyteczność konsultowania ich treści z kancelarią prawną. Tymczasem niechęć do kontaktów z prawnikami często okazuje się być źródłem problemów w realizacji umów zawartych na takich wzorach. Wynika to z faktu tworzenia ich przez ludzi nie […]

  • Przez bankowy tytuł egzekucyjny rozumieć należy dokument w którym stwierdzona zostaje wierzytelność banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności bankowej, np. zawarła umowę kredytu. Innymi słowy, jeżeli nie wywiązujemy się z umowy zawartej z bankiem to bank może wystawić przeciwko nam właśnie bankowy tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, stanowi podstawę […]

  • Fakt objęcia wizerunku osoby fizycznej ochroną prawną nie budzi, co do zasady, powszechnych wątpliwości. To prawda. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Jednocześnie jednak ustawa przewiduje, iż w braku wyraźnego zastrzeżenia, zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Przepis […]