Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego to niejednokrotnie droga przez mękę. Świadczenia i zasady ich wypłacania znacznie odbiegają bowiem od realiów leczenia w Polsce, a problem często można sprowadzić do rehabilitacji w prywatnych ośrodkach zdrowia. Żądanie naprawienia szkody, polegające na pokryciu kosztów leczenia lub rehabilitacji odbytych poza NFZ spotyka się bowiem zazwyczaj […]

  • Z nieukrywanym zadowoleniem zauważamy, iż świadomość możliwości ubiegania się o odszkodowanie w następstwie wypadku komunikacyjnego jest już upowszechniona. Coraz więcej osób wie, iż wyrządzona im szkoda, czy to na ich pojeździe, czy to na osobie, musi zostać, zgodnie z przepisami prawa, naprawiona. Wciąż jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, co można uznać za szkodę. Od […]

  • Coraz częściej spotykamy się z pytaniem, czy zadośćuczynienie przysługuje również członkom rodziny poszkodowanego w wypadku. Warto zatem przybliżyć nieco ten temat. Przypomnijmy, iż zgodnie z generalną zasadą, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za […]

  •   Jednym z najczęściej pojawiających się problemów, związanych z likwidacją szkody na pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji jest stosowanie przez ubezpieczycieli cen części zamiennych, powodujących spadek wartości wypłacanej kwoty nawet o 75%. Jeśli zatem wypłacona lub zaproponowana kwota wydaje się poszkodowanemu zbyt niska, warto dokładnie przyjrzeć się kosztorysowi. Obecnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i […]

  • Oferta ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obecnie bardzo duża, co powoduje, że za niewielką miesięczną składkę można uzyskać kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na tego typu polisę. Niestety nie rzadko problemy z ubezpieczeniami na życie pojawiają się, gdy poszkodowany dochodzi należnego mu świadczenia. Jak sama […]

  • Stłuczki samochodowe, mniejsze lub większe, zdarzają się bardzo często, zawsze towarzyszy im stres i nie zawsze wiadomo, co dalej zrobić. Największą „niesprawiedliwość” odczuwają szczególnie ci uczestnicy kolizji drogowych do których doszło z winy kierującego innym pojazdem. Niestety, każdy kto miał stłuczkę wie, że aby uzyskać należne odszkodowanie rekompensujące szkodę powstałą w kolizji spowodowanej przez inną […]

  • Praktyka likwidacji przez ubezpieczycieli szkód komunikacyjnych opiera się na zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, zawierających bazy danych cen części samochodowych według katalogów producentów oraz dystrybutorów i importerów. Ubezpieczyciele, sporządzając kosztorys, mający stanowić podstawę wypłaty odszkodowania, dążą do zmniejszenia jego wysokości poprzez zaniżanie cen części, określonych przez producenta. Do niedawna powszechne było stosowanie przez ubezpieczycieli potrąceń amortyzacyjnych […]