Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

  • Najprościej rzecz ujmując, odszkodowanie należy się w przypadku, gdy lot był opóźniony o ponad 3 godziny, odwołany, lub też pasażerom odmówiono przyjęcia na pokład, chyba że stanowi to następstwo przyczyn losowych. Przykładem mogą być złe warunki pogodowe, takie jak zbyt silny wiatr lub mgła. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości lotu i wynosi od 250 do 600 euro dla każdego pasażera.

  • Odszkodowania dochodzić można od przewoźnika, odpowiedzialnego za dany lot pod warunkiem, że odlatujemy z lotniska położonego na terenie Unii Europejskiej lub lądujemy na terenie Unii Europejskiej, a przewoźnik jest przewoźnikiem wspólnotowym, czyli posiadającym licencję, wydaną przez jedno z Państw Członkowskich.

  • Zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego – 1 rok. Warto jednak zrobić to niezwłocznie, ponieważ pozwala to między innymi na pozyskanie danych meteorologicznych, mogących mieć kluczowe znaczenie przy wypłacie odszkodowania.

  • Żaden przepis nie wyznacza liniom lotniczym terminu do ustosunkowania się do roszczenia o wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj trwa to od 14 do 60 dni. Trzeba również pamiętać, iż wielu przewoźników nie ma siedziby w Polsce, w związku z tym obieg korespondencji wydłuża czas postępowania.

  • Wiele zależy od formy, w jakiej przewoźnik zaoferował voucher. Zdarza się bowiem, iż pasażerowie przyjmując taką formę rekompensaty potwierdzają, iż jest to równowartość należnego odszkodowania. W takim przypadku dochodzenia roszczenia jest utrudnione. Co do zasady jednak voucher nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się odszkodowania.

  • Tak. Jeśli tego nie zrobił, warto zachować paragony i dochodzić zwrotu poniesionych samodzielnie kosztów.