Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

ODWOŁANY LOT

Twój lot może zostać także odwołany.

Również w tym przypadku należy Ci się:

 • pomoc,
 • zwrot kosztów,
 • zmiana planu podróży
 • odszkodowanie, którego wysokość uzależniona jest od tego kiedy przewoźnik odwołał lot.

W przypadku odwołania lotu podróżni mają prawo do odszkodowania na takich samych zasadach, jak dotyczących opóźnienia lotu. Przysługuje im więc odszkodowanie w wysokości do 600 EUR

 

Należy pamiętać o tym, że do odwołania może dojść z różnych przyczyn – nie zawsze są one zależne od przewoźnika.Kiedy jednak taka sytuacja się pojawi – zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, a dokładnie z treścią Rozporządzenia Unijnego Nr 261/2004, każdy pasażer odwołanego lotu ma prawo do ubiegania się o wypłatę należnego mu odszkodowania.

 

Odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje tylko wtedy, gdy:

 • odwołanie rejsu jest wynikiem nadzwyczajnych okoliczności, ,
 • gdy pasażer powiadomiony został o zaistniałej sytuacji:
  • przynajmniej na 14 dni przed rozkładowym terminem odlotu,
   na 14 – 7 dni przed rozkładowym terminem odlotu, zaś rejs zastępczy odlatuje nie wcześniej niż 2 godziny przed rozkładowym czasem odlotu rejsu odwołanego oraz przylatuje do portu docelowego nie później niż 4 godziny po rozkładowym czasie przylotu rejsu odwołanego,
  • na mniej niż 7 dni przed rozkładowym terminem odlotu, zaś rejs zastępczy odlatuje nie wcześniej niż na 1 godzinę przed rozkładowym czasem odlotu rejsu odwołanego oraz przylatuje do portu docelowego nie później niż 2 godziny po rozkładowym czasie przylotu rejsu odwołanego,
 • wystąpią OKOLICZNOŚCI NADZWYCZAJNE:
  • strajki pracownicze,
  • obowiązujący zakaz lotów (złe warunki atmosferyczne, zagrożenie terrorystyczne etc.).