Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

ScolaLegis Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza oferuje stałą obsługę prawną dla mikro i małych przedsiębiorców.

Usługa obejmuje przede wszystkim:

  • doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa pracy,

  • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, statutów, licencji i innych dokumentów,

  • prowadzenie szkoleń prawnych dla pracowników z zakresu problematyki prawnej, związanej z wykonywanymi na danych stanowisku zajęciami

  • reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej,

  • reprezentację wobec osób trzecich.

W ramach zawartej umowy gwarantujemy stały kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty z doświadczonymi i dobrze przygotowanymi do obsługi prawnej przedsiębiorstw prawnikami.

Dlaczego warto?

Stała obsługa prawna stanowi znacznie tańszą alternatywę obsługi prawnej, zlecanej na etapie konkretnego postępowania sądowego lub administracyjnego. Gwarantuje to optymalizację kosztów prowadzonej działalności bez utraty jakości świadczonych usług.

Pozwala również na minimalizację ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, na skorzystanie z doradztwa prawnego i biznesowego prawnika znającego Państwa firmę, jej potrzeby i przedmiot jej działalności z pominięciem stresującego poszukiwania odpowiedniego pełnomocnika.

Usługa stałej obsługi prawnej oferowana jest w trzech podstawowych wariantach:

Wariant 240 – obejmujący stałą obsługę prawną w wymiarze 2 godzin miesięcznie,

Wariant 550 – obejmujący stałą obsługę prawną w wymiarze 5 godzin miesięcznie,

Wariant 1000 – obejmujący stałą obsługę prawną w wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Niewykorzystanie w danym miesiącu części pakietu godzin oznacza zwiększenie ich liczby w kolejnym, aż do trzykrotności podstawowego wymiaru.

Jeśli żaden z podstawowych wariantów stałej obsługi prawnej nie spełnia Państwa oczekiwań, chętnie dostosujemy zakres usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z wzorem umowy kształtującej zasady współpracy oraz do kontaktu.

SAMOSL32  Umowa – stałej obslugi prawnej 240