Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń


 

Szkolenie: Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 roku.

Celem szkolenia jest omówienie zmian przepisów dotyczących przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, inwestorów, prawników i specjalistów, których działania koncentrują sie wokół przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000 oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Program szkolenia:

Wprowadzenie

Część I – zagadnienia ogólne

 • system OOŚ w UE i Polsce – podstawy prawne

Część II – ocena oddziaływania na środowisko

 • omówienie kryteriów przeprowadzenia oceny oraz warunków odstąpienia,
 • prognoza oddziaływania na środowisko – omówienie zmian,
 • nowe wymogi dotyczące kompetencji osób sporządzających prognozy oddziaływania na środowisko.

Część III – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 • rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym – cel i sposób prawidłowego sporządzenia,
 • przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego
 • procedura uzyskania decyzji – przygotowanie dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, formułowanie wniosku, właściwość organów, udział społeczeństwa oraz organizacji społecznych,
 • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

Część IV – oddziaływanie przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

 • czym jest obszar Natura 2000 w świetle przepisów prawa wspólnotowego i krajowego
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz brak znaczącego negatywnego oddziaływania,
 • udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000
 • analiza porealizacyjna przedsięwzięcia

Część V – Ocena oddziaływania transgranicznego oraz administracyjne kary pieniężne

Część VI – Dyskusja i warsztaty – omówienie błędów popełnianych przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko.

Prelegenci:

 • Dorota Kaczmarczyk-Szczurek – radca prawny, autorka kilkudziesięciu publikacji prawniczych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, specjalistka z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych,
 • Piotr Szczurek – prawnik, in-house lawyer, partner w ScolaLegis Kancelarii Prawno-Odszkodowawczej i współpracownik w kancelarii radcowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony przyrody i środowiska, współautor prognoz i raportów oddziaływania na środowisko.

Termin: 27 stycznia 2017 r.

Metropolis Design Hotel

Wygoda 8, 31-106 Kraków

godz. 10:00 – 15:00.

cena: 500,00 zł netto (23% VAT)

Dla zgłoszeń dokonanych do dnia 13 stycznia 2017 r. rabat w wysokości 20%.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych oraz konsultacje poszkoleniowe.

Zgłoszenie udziału, zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę firmy prosimy wysyłać na adres biuro@scolalegis.com.