Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Imię i nazwisko pasażera (wymagane)

Adres zamieszkania

Adres email

Telefon kontaktowy

Nazwa przewoźnika (linii lotniczych)

Numer lotu

Port lotniczy odlotu

Data planowanego wylotu

Godzina planowanego wylotu

Data rzeczywistego wylotu

Godzina rzeczywistego wylotu

Docelowy port lotniczy

Data planowanego przylotu

Godzina planowanego przylotu

Data rzeczywistego przylotu

Godzina rzeczywistego przylotu

Przyczyna opóźnienia

Kiedy poinformowano o opóźnieniu?

Czy przewoźnik poinformował o prawach pasażera?
TakNie

Czy przewoźnik zapewnił jedzenie i napoje?
TakNie

Czy przewoźnik zapewnił nocleg?
TakNie

Czy przewoźnik zapewnił możliwość skorzystania ze środków komunikacji (telefon, e-mail, fax)?
TakNie

Czy przewoźnik zwrócił koszty lub wypłacił odszkodowanie?
TakNie

Pozostałe informacje

Czy złożona została skarga?
TakNie

Dodaj plik:
pełnomocnictwo (wypełnione według wzoru)

skan biletów

skan umowy z biurem lotniczym (jeśli była zawarta)

kopia skargi (jeśli została wcześniej złożona) oraz odpowiedzi przewoźnika

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług i akceptuję jego postanowienia.