O odszkodowaniach za opóźnienia w połączeniach lotniczych zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Wciąż jednak panuje przekonanie, iż w przypadku nieterminowego dotarcia do celu pasażerom należy się wyłącznie rekompensata finansowa za powyższe niedogodności. Twierdzenia takie dalekie są jednak od prawdy. Przepisy nie ograniczają się bowiem wyłącznie do odszkodowania, określając obok niego również inne formy pomocy dla pasażerów.

Prawo do odszkodowania przysługuje w przypadku, gdy podróżny dotrze do celu z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem. Jak wielokrotnie pisaliśmy, w zależności od długości lotu należy dochodzić wtedy odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Wysokość odszkodowań została określona przepisami międzynarodowymi, nie warto zatem zgadzać się na wielokrotnie proponowane przez przewoźników vouchery na inne bilety. Ich wartość jest bowiem zazwyczaj znikoma.

Odszkodowanie to jednak nie wszystko.

Pasażerom przysługuje prawo do posiłków i napojów w ilości adekwatnej do czasu spędzonego na lotnisku. Ponadto mamy prawo do dwóch telefonów, faksów lub e-maili.

Istnieje też szansa, iż w wyniku opóźnienia wylot naszego samolotu nastąpi dopiero następnego dnia. Nakłada to na przewoźnika obowiązek zapewnienia pasażerom noclegu oraz transferu z lotniska do hotelu i z powrotem.

Warto dodać, że w przypadku opóźnienia przekraczającego pięć godzin pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy zwrotem w terminie siedmiu dni części lub całości ceny biletu lub lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu.

Wszystkie wymienione powyżej roszczenia sumują się. Jeśli zatem nasz nasz samolot opóźniony jest o dwanaście godzin i odleci dopiero następnego dnia, a miejsce docelowe położone jest w odległości 2000 kilometrów, przysługuje nam prawo do odszkodowania w wysokości 400 euro, a przewoźnik musi zapewnić nam nocleg, transport pomiędzy lotniskiem i hotelem, wyżywienie, możliwość skorzystania z telefonu, a także zwrócić nam pieniądze za bilet.

Wszystkie powyższe zależności naniesione zostały na naszą infografikę, którą można obejrzeć lub pobrać poniżej.

Zobacz w dużym rozmiarze.