Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

Imię i nazwisko pasażera

Adres zamieszkania

Adres email

Telefon kontaktowy

Nazwa przewoźnika (linii lotniczych)

Numer lotu

Port lotniczy odlotu

Data planowanego wylotu

Godzina planowanego wylotu

Docelowy port lotniczy

Data planowanego przylotu

Godzina planowanego przylotu

Kiedy przewoźnik poinformował o odwołaniu lotu?
Co najmniej 14 dni przed odlotemMiędzy 7 a 14 dniem przed odlotemDo 7 dni przed odlotem

Czy przewoźnik zaproponował zmianę planu podróży, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Jaka była przyczyna odwołania lotu przez przewoźnika?

Czy przewoźnik poinformował o alternatywnych połączeniach?
TakNie

Czy przewoźnik zapewnił jedzenie i napoje?
TakNie

Czy przewoźnik zapewnił nocleg?
TakNie

Czy przewoźnik zapewnił możliwość skorzystania ze środków komunikacji (telefon, e-mail, fax)?
TakNie

Czy przewoźnik zwrócił koszty lub wypłacił odszkodowanie?
TakNie

Pozostałe informacje

Czy złożona została skarga?
TakNie

Dodaj plik:
pełnomocnictwo (wypełnione według wzoru)

skan biletów

skan umowy z biurem lotniczym lub biurem podróży (jeśli była zawarta)

kopia skargi (jeśli została wcześniej złożona) oraz odpowiedzi przewoźnika

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług i akceptuję jego postanowienia. Niezaakceptowanie regulaminu uniemożliwia przesłanie zgłoszenia.

 

Pobierz: Wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją